География и климат


Пловдивското поле представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци. От северозапад, север и североизток се издигат възвишенията съответно на Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг, полето е оградено от склона на Родопа планина, който е стръмен и висок – около 1300 м н.в., прорязан от тесните долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др. В града са разположени шест сиенитни хълма. До началото на ХХ век те са седем, но едно от тях - Марково тепе - е разрушено за направа на павета, с които са били павирани пловдивските улици. Традиционните имена на хълмовете са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три възвишения образуват Трихълмието /Стария град/в централната част на Пловдив.

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа. Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум е измерен на 5.юли 2000 г. 45,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум - минус 31,5°С е измерен в утрото на 24.януари 1942 г. в състояние на температурна инверсия. Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през декември – 86%, а най-ниска през месец август – 62%. Средната годишна сума на валежите е 540 мм, с максимум през май/юни – 69,2 мм и минимум през септември – 31 мм. Средният годишен брой дни със снежна покривка в Пловдив е 33 дни. Средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см, а максималната между 6 и 13 см. В „градът под тепетата“ преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като дните с мъгли за една година са 33 средно.

Климатична таблица

Климатични данни за град Пловдив
Показатели Ян Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек Годишно
Средни максимални температури (°C) 8 12 15 20 24 28 31 30 26 20 11 7 18,33
Средни минимални температури (°C) ?3 ?2 2 6 11 15 17 16 13 8 2 ?1 7
Абсолютни минимални температури (°C) ?26 ?15 ?2 ?9 ?5 1-1 3 6 5 ?4 ?10 ?12
Средни месечни валежи (мм) 11,9 15,4 23 20,5 28 18,6 14,7 12,7 7 12,7 20,5 20,4 205,4